לימוד אנגלית

זה מיסטר אינגליש

שיעורים באנגלית שיעזרו לכם להעמיק את הידע בשפה האנגלית.

COMPARATIVE & SUPERLATIVE ADJECTIVES (level 2+3)

השוואה של שמות תואר (רמה 2)

 • ישנן שלוש צורות של שמות תואר:
  רמה 1 – positive
  רמה 2 – comparative
  רמה 3 – superlative
 • במאמר זה אנו נעסוק בשמות תואר השוואתיים המשמשים להשוואה ולהבהרה של ההבדל בין שני שמות עצם ובשמות תואר סופרלטיביים המשמשים .
 • אנו משתמשים באנגלית בשמות תואר השוואתיים (comparative) כאשר אנו רוצים להשוות בין שני אנשים או אובייקטים.
 • אנו משתמשים בשמות תואר סופרלטיביים (superlative) כדי להעיד שהאיכות או הכמות הם הגבוהים ביותר או שהם העזים ביותר.

יצירת שמות תואר השוואתיים (comparative)

שמות תואר בעלי הברה אחת:
1. במקרים האלה אנו נוסיף er- בסוף שם התואר.
דוגמא:

 • long – longer
 • tall – taller

2. אם שם התואר מסתיים באות e אז כל מה שנותר לנו לעשות כדי להפוך את שם התואר מסתם שם תואר רגיל לכזה שמשווה בין אנשים או אובייקטים הוא להוסיף r בסוף המילה.
דוגמא:

 • cute – cuter
 • large – larger

3. יש להוסיף er לשם תואר שמסתיים בשילוב של עיצור-תנועה-עיצור (cvcconsonant-vowel-consonant) ולהכפיל את העיצור האחרון.
דוגמא:

 • big – bigger
 • hot – hotter

שמות תואר בעלי שתי הברות:
1.
כאשר שם התואר מכיל שתי הברות, אז ברוב המקרים תוסף המילה more לפני שם התואר.
דוגמא:

 • honest – more honest
 • famous – more famous

2. אם שם התואר בעל שתי ההברות מסתיים ב- y אז יש לשנות את האות y  ל- i ואז להוסיף er כדי להפוך את שם התואר להשוואתי.
דוגמא:

 • happy – happier
 • crazy – crazier

3. אם שם התואר בעל שתי ההברות מסתיים בשילוב האותיות er/le/ow אז יש להוסיף בסוף המילה er כדי להפוך את שם התואר להשוואתי.
דוגמא:

 • narrow – narrower
 • gentle – gentler

שמות תואר בעלי שלוש הברות או יותר:
1.
יש להוסיף את המילה more לשמות תואר בעלי שלוש הברות או יותר.
דוגמא:

 • expensive – more expensive
 • difficult – more difficult

שמות תואר בלתי רגילים/יוצאי דופן (Irregular Verbs):

 • good – better
 • bad – worse
 • far – farther
 • little – less
 • many – more

הערה: כאשר משתמשים בשמות תואר לשם השוואה, יש להוסיף את המילה than לאחר שם התואר


יצירת שמות תואר סופרלטיביים (Superlative)

כאשר שם תואר משווה בין שלושה דברים או יותר, משתמשים בצורת הסופרלטיבית של התואר.
שמות תואר סופרלטיביים מעידים כי האיכות או הכמות הם הגבוהים ביותר או שהם העזים ביותר.

שמות תואר בעלי הברה אחת:
1. במקרים האלה אנו נוסיף est- בסוף שם התואר.
דוגמא:

 • long – longest
 • tall – tallest

2. אם שם התואר מסתיים באות e אז כל מה שנותר לנו לעשות כדי להפוך את שם התואר מסתם שם תואר רגיל לכזה שמתאר אנשים או אובייקטים בצורה הכי עילאית הוא להוסיף st בסוף המילה.
דוגמא:

 • cute – cutest
 • large – largest

3. יש להוסיף est לשם תואר שמסתיים בשילוב של עיצור-תנועה-עיצור (cvcconsonant-vowel-consonant) ולהכפיל את העיצור האחרון.
דוגמא:

 • big – biggest
 • hot – hottest

שמות תואר בעלי שתי הברות:
1.
כאשר שם התואר מכיל שתי הברות, אז ברוב המקרים תוסף המילה most לפני שם התואר.
דוגמא:

 • honest – most honest
 • famous – most famous

2. אם שם התואר בעל שתי ההברות מסתיים ב- y אז יש לשנות את האות y  ל- i ואז להוסיף est כדי להפוך את שם התואר לסופרלטיבי.
דוגמא:

 • happy – happiest
 • crazy – craziest

3. אם שם התואר בעל שתי ההברות מסתיים בשילוב האותיות er/le/ow אז יש להוסיף בסוף המילה est כדי להפוך את שם התואר לסופרלטיבי.
דוגמא:

 • narrow – narrowest
 • gentle – gentlest

שמות תואר בעלי שלוש הברות או יותר:
1.
יש להוסיף את המילה most לשמות תואר בעלי שלוש הברות או יותר.
דוגמא:

 • expensive – most expensive
 • difficult – most difficult

שמות תואר בלתי רגילים/יוצאי דופן (Irregular Verbs):

 • good – best
 • bad – worst
 • far – farthest
 • little – least
 • many – most

הערה: כאשר משתמשים בשמות תואר לשם סופרלטיביות, יש להוסיף את המילה the לפני המילה most.

מעוניינים בשיעור פרטי באנגלית? השאירו פרטים.

מעוניינים ללמוד אנגלית?

מיסטר אינגליש מציע שיעורים פרטיים באנגלית לכל הגילאים ובכל הרמות. בין אם אתם הורים שיודעים שלימוד אנגלית הוא אחד הדברים החשובים ביותר כיום לילדינו, או שאתם מעוניינים לשפר את רמת האנגלית שלכם,

Let's talk