לימוד אנגלית

זה מיסטר אינגליש

שיעורים באנגלית שיעזרו לכם להעמיק את הידע בשפה האנגלית.

רשימת פעלים לא רגילים

באנגלית, ישנם שני סוגי פועל:

באנגלית, ישנם שני סוגי פועל:

  • פועל רגיל Regular Verb
  • פועל לא-רגיל Irregular Verb

ניתן להטות כל פועל בשניים עשר זמנים, ביניהם עבר פשוטהווה מושלם ועבר מושלם.

לפעלים הרגילים צריך להוסיף d/ed/ied כדי להטות אותם לזמנים עבר פשוטהווה מושלם או עבר מושלם.

אבל, בכדי להטות פעלים לא-רגילים לעבר פשוט, צריך להשתמש בצורה השנייה, V2, או באנגלית "Past Tense".

וכדי להטות פעלים לא-רגילים להווה מושלם או עבר מושלם, צריך להשתמש בצורה השלישית V3, או באנגלית "Past Participle".

בנוסף, הצורה השלישית של הפעלים משמשת להפוך פעלים לסביל (passive).

הנה רשימת פעלים לא-רגילים (irregular verbs) באנגלית יחד עם הטיות בצורה השנייה (Past Tense), צורה השלישית (Past Participle) ותרגומים.

ישנם שני דברים שכדאי לדעת:

1. לכל מילה יכולים להיות יותר מתרגום אחד. ברשימה שלהלן ניתן רק תרגום אחד לצורך המחשה.

2. ישנם פעלים לא-רגילים שניתן לכתובם בצורה השנייה והשלישית גם עם d/ed/ied, וגם עם הטיות לא רגילות. בטבלה שלהלן נכתבו שני האופנים.

Infinitive(V1)Past Tense(V2)Past Participle(V3)תרגוםמקור הפועל
arisearosearisenלקום
awakeawokeawokenלהתעורר
bewas/werebeenלהיות
bearborebornללדת
beatbeatbeatenלהכות
becomebecamebecomeלהיעשות
befallbefellbefallenלהתרחש
begetbegotbegottenלגרום
beginbeganbegunלהתחיל
beholdbeheldbeheldלראות
bendbentbentלכופף
besetbesetbesetלהטריד
betbet (betted)bet (betted)להמר
bidbid (bade)bid (bidden)להציע
bindboundboundלקשור
bitebitbittenלנשוך
bleedbledbledלדמם
blowblewblownלנשוב רוח
breakbrokebrokenלשבור
breedbredbredלהמליט
bringbroughtbroughtלהביא
buildbuiltbuiltלבנות
burnburnt (burned)burnt (burned)לשרוף
burstburstburstלהתפרץ
buyboughtboughtלקנות
castcastcastלהציג
catchcaughtcaughtלתפוס
choosechosechosenלבחור
clingclungclungלדבוק ב
comecamecomeלבוא
costcostcostלעלות כסף
creepcreptcreptלזחול
cutcutcutלחתוך
dealdealtdealtלעסוק ב
digdugdugלחפור
dodiddoneלעשות
drawdrewdrawnלמשוך, לצייר
dreamdreamt (dreamed)dreamt (dreamed)לחלום
drinkdrankdrunkלשתות
drivedrovedrivenלנהוג
dwelldweltdweltלהתגורר
eatateeatenלאכול
fallfellfallenליפול
feedfedfedלהאכיל
feelfeltfeltלהרגיש
fightfoughtfoughtלהלחם
findfoundfoundלמצוא
fitfitfitלהתאים
fleefledfledלברוח
flingflungflungלהשליך
flyflewflownלעוף/לטוס
forbidforbadeforbiddenלאסור
forecastforecastforecastלנבא, לחזות מראש
forgetforgotforgottenלשכוח
forgiveforgaveforgivenלסלוח
forsakeforsookforsakenלנטוש
freezefrozefrozenלקפוא
getgotgot (gotten)לקבל
givegavegivenלתת
gowentgoneללכת
grindgroundgroundלטחון
growgrewgrownלגדול
hanghunghungלתלות
havehadhadלהיות ל-
hearheardheardלשמוע
hewhewedhewnלקצץ
hidehidhiddenלהחביא/להסתיר
hithithitלהכות
holdheldheldלהחזיק
hurthurthurtלפגוע
keepkeptkeptלשמור/להחזיק
kneelkneltkneltלכרוע ברך
knitknitknitלסרוג
knowknewknownלדעת
laylaidlaidלהניח/לשים
leadledledלהוביל
leanleant (leaned)leant (leaned)להישען
leapleapt (leaped)leapt (leaped)לקפוץ
learnlearnt (learned)learnt (learned)ללמוד
leaveleftleftלעזוב
lendlentlentלהשאיל
letletletלהרשות
lielaylainלשכב על
lightlitlitלהדליק
loselostlostלאבד
makemademadeלעשות
meanmeantmeantלהתכוון
meetmetmetלפגוש
mistakemistookmistakenלטעות
mowmowedmownלכסח (דשא)
paypaidpaidלשלם
pleadpled (pleaded)pled (pleaded)להתחנן
proveprovedproven (proved)להוכיח
putputputלשים
quitquitquitלעזוב, לפרוש
readreadreadלקרוא
rendrent (rented)rent (rented)לקרוע
ridridridלשחרר, לרוקן
rideroderiddenלרכב
ringrangrungלצלצל
riseroserisenלעלות
runranrunלרוץ
sawsawedsawn (sawed)לנסר
saysaidsaidלהגיד
seesawseenלראות
seeksoughtsoughtלחפש
sellsoldsoldלמכור
sendsentsentלשלוח
setsetsetלערוך
sewsewedsewn (sewed)לתפור
shakeshookshakenלרעוד
shearshoreshornלגזום, לחתוך
shedshedshedלהזיל דמעה
shineshoneshoneלהבריק, לזרוח
shoeshod (shoed)shod (shoed)להנעיל, לפרזל
shootshotshotלירות
showshowedshownלהראות
shrinkshrankshrunkלהתכווץ
shutshutshutלסגור
singsangsungלשיר
sinksanksunkלשקוע
sitsatsatלשבת
slayslewslainלרצוח
sleepsleptsleptלשון
slideslidslidלהחליק
slingslungslungלקלוע
slitslitslitליצור חריץ
smellsmelt (smelled)smelt (smelled)להריח
sowsowedsownלזרוע
speakspokespokenלדבר
speedspedspedלנוע במהירות
spellspelt (spelled)spelt (spelled)לאיית
spendspentspentלבזבז
spillspilt (spilled)spilt (spilled)לשפוך
spinspunspunלסובב
spitspit (spat)spit (spat)לירוק
splitsplitsplitלחצות, להפריד
spoilspoilt (spoiled)spoilt (spoiled)לקלקל, לפנק
spreadspreadspreadלפזר, למרוח
springsprangsprungלקפוץ, לזנק
standstoodstoodלעמוד
stealstolestolenלגנוב
stickstuckstuckלהדביק
stingstungstungלעקוץ
stinkstank (stunk)stunkלהסריח
strewstrewedstrewnלפזר
stridestrodestriddenלפסוע
strikestruckstruckלהכות, לשבות
stringstrungstrungלחרוז (לשים במחרוזת)
strivestrovestrivenלהיאבק, להתאמץ
swearsworeswornלהישבע
sweepsweptsweptלטאטא
swellswelledswollenלהתנפח
swimswamswumלשחות
swingswungswungלנדנד
taketooktakenלקחת
teachtaughttaughtללמד
teartoretornלקרוע
telltoldtoldלספר
thinkthoughtthoughtלחשוב
thrivethrove (thrived)thriven (thrived)לשגשג
throwthrewthrownלזרוק
thrustthrustthrustלדחוף
treadtrod (threaded)troddenלדרוך
understandunderstoodunderstoodלהבין
upsetupsetupsetלהרגיז
wakewokewokenלהעיר
wearworewornללבוש
weavewovewovenלארוג
weepweptweptלבכות
wetwetwetלהרטיב
winwonwonלהרוויח, לזכות
windwoundwoundללפף
withdrawwithdrewwithdrawnלסגת
withstandwithstoodwithstoodלעמוד בפני
wringwrungwrungלסחוט
writewrotewrittenלכתוב

מעוניינים בשיעור פרטי באנגלית? השאירו פרטים.

מעוניינים ללמוד אנגלית?

מיסטר אינגליש מציע שיעורים פרטיים באנגלית לכל הגילאים ובכל הרמות. בין אם אתם הורים שיודעים שלימוד אנגלית הוא אחד הדברים החשובים ביותר כיום לילדינו, או שאתם מעוניינים לשפר את רמת האנגלית שלכם,

Let's talk